Osvětlení čerpací stanice

Varianty programů

Vaianty programu

Světla se mohou individuálně naprogramovat pomocí Smart External Programmirer (viz str.16) tak, aby se oblasti s malou frekvencí pohybu osob a vozidel nebo podle denního světla ztlumila nebo vypnula.

Pro prostory na čerpací stanici je osvětlení možno prgramovat podle přání následovně (viz obr nahoře).

A. Optimální osvětlení

Přestože zůstává osvětlení úsporné, zákazník pozná, že čerpací stanice je otevřená - “Jsme tu pro Vás”

B. Maximální energetická úspornost

Systém se kdykoliv naprogramuje podle přání provozovatele s ohledem na nejnižší možné provozní náklady.

Osvětlená zóna

A – optimání osvětlení

B – maximální úspornost

ZONA 1
Příjezd a výjezd

zapíná na 30% výkon

vypíná při denním světle v noci je zapnuto na 30% výkonu

ZONA 2
Vchod do shopu

vypíná při dostatečném denním světle v noci svítí na plný výkon vypíná při dostatečném denním světle ztlumí se na 30% výkonu po 5 min od posledního registrovaného pohybu

ZONA 3
Výdejní stojany

Vypíná při dostatečném denním světle, příštího pohybu na 30% výkonu a zůstává zapnuto do ranního svítání nebo registrovaného pohybu na 30% výkonu ztlumí se po 5 min. od od posledního vypíná při dostatečném denním světle ztlumí se po 5 min. od  posledního registrovaného pohybu na 30% výkonu a vypíná úplně, pokud po dalších 10 min. není registrován žádný pohyb

ZONA 4
Vysava, kompresor

Vypíná při dostatečném denním světle ztlumí se po 5 min. od od posledního registrovaného pohybu na 30% výkonu a zůstává zapnuto do ranního svítání nebo příštího pohybu na 30% výkonu vypíná při dostatečném denním světle ztlumí se po 5 min. od posledního registrovaného pohybu na 30% výkonu a vypíná úplně, pokud po dalších 10 min. není registrován žádný pohyb

 To jsou jen některé příklady, ale existuje samozřejmě řada jiných možností

Programovatelné funkce

Hlavní výhodou Smart Systemu pro osvětlení venkovních prostorů je možnost programovat individuálně jednotlivá svítidla.
Každé svítidlo je možno naprogramovat podle místních podmínek.
Hlavní programovatelné funkce jsou:
Zapnutí na nastavenou úroveň osvětlení – kompletně variabilní. Tovární nastavení je na cca 200 Lux
Bezpečnostní úroveň – může se nastavit libovolně mezi minimem a maximem. Tovární nastavení cca 30%.
Citlivost na pohyb – může se nastavit na každé podmínky
Zpoždění při indikaci pohybu  - podle variabilního časového plánu (30 sek – 10 hod) se svítidlo vypne nebo ztlumí na 30 % výkonu. Tovární nastavení – po 5 minutách  30% - nebo na nastavenou bezpečnostní úroveň
Minimální osvětlení – ztlumí se na min hodnutu, na níž je možno svítidla ztlumit. Tovární nastavení 10%.
Maximální osvětlení – svítí na maximálí úroveň, která je určité místo nutná. Tovární nastavení 100 %.
Bezpečnostní úroveň – umožňuje svítit po určitou dobu (30 sek – 10 hod) na bezpečnostní úrovni

Např. všechna svítidla v přestřešení čerpací stanice se mohou naprogramovat tak, že s výjimkou světel na příjezdu a výjezdu se spínají podle daného časového plánu. Tato svítidla mohou ještě svítit jen na 50% výkon, pokud v daném prostoru není zaznamenám žádný pohyb.

Jako bezpečnostní alternativa může např.jedno z pěti svítidel svítit s předem zvoleným výkonem a na plný výkon přejít jen při zaznamenaném pohybu v daném prostoru.