Úspora

Osvětlovací systém Canolux LED šetří energii a peníze. Níže naleznete příklad na dobu 10 let.

Design, montáž, úkoly údržby:

  1. střecha čerpací stanice 10x15m
  2. 12 světel v montážní výšce 5m
  3. Srovnání mezi Canolux 250W halogenovými výbojkami a Canolux LED 110W
  4. Otvírací doba 24 hodin.
  5. Náklady za elektrickou energii 3,50 Kč/kW. V kalkulaci nákladů za 10 let je zohledněno zvýšení cen elektrické energie o 4% za rok.
  6. Servisní práce jsou kalkulovány jako výměna výbojky po cca 3 letech(životnost se udává 7000 hodin, skutečná je cca 6000 hodin), do základu pro výpočet nákladů počítá cesta 50km, doprava plošiny, práce dvou zaměstnanců - cca 2000,- Kč za výměnu jedné výbojky vč. zdroje.
  7. Tým údržby se skládá ze dvou zaměstnanců, jednoho vozidla a odpovídajících přístrojů.
  8. Běžné servisní náklady, jako údržba, čištění apod. nejsou předmětem porovnání, proto je u svítidel Canolux LED 0,-.

Tabulka porovnání nákladů

Svítidlo Počet. svítidel na ČS Příkon vč.předř. Příkon celkem Osvětlení ČS Spotřeba /rok Cena za 1kWh Náklady v Kč el./rok Růst ceny el. 4%/rok
Náklady za 10let
 Náklady na servis za 10 let Náklady celkem El.+servis
Canolux 250W 12 275 W 3,3 kW 10hod/den 12045 kWh 3,50 Kč 42 157,00 506 011,00 72 000,00 578 011,00
Canolux LED 110W 12 130 W 1,56 kW 10hod/den 5694 kWh 3,50 Kč 19 929,00 240 334,00 - 240 334,00
ÚSPORA - 145 W/svítidlo 1,74 kW - 6351 kWh - 22 228,00 265 677,00 72 000,00 337 677,00