Osvětlení LED

Osvětlení pomocí LED je v současné době z dobrého důvodu nejvíce diskutované téma v oblasti osvětlení; LED nabízí možnosti k vývoji inovativních, osvětlovacích systémů s úsporou nákladů.
Thorlux se velmi snaží nabídnout svým zákazníkům vždy ty nejnovější technologie a pracoval na využití vlastností LED pro funkční osvětlení. LED se hodí obzvláště pro vytvoření cíleného, barevného světla a pro vyvinutí malých, kompaktnějších světel. Jsou určeny také pro používání v oblastech s malým napětím a tam, kde je důležitá dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu.

Proč LED?

Pro venkovní osvětlení byly tradičně první volbou výbojky. Dominovaly této oblasti z důvodu svého vysokého světelného výtěžku a dlouhé životnosti osvětlovacích prostředků a nabízely během celé životnosti rozumné celkové náklady. Tyto finanční výhody převážily nevýhody, jako například pomalé rozsvěcování a omezené možnosti k regulaci intenzity světla. Osvětlení čerpacích stanic často zůstává zapnuté celou noc (někdy také celý den), nezávisle na tom, zda je potřebné nebo ne.
Během posledních let dosáhla technika pro bílé LED stavu, který ji učinil funkční alternativou k výbojkám s nízkými watážemi při vnějším použití. To otevírá cestu pro inteligentnější regulace světla, které vedou k úsporám energie a delším intervalům údržby.
LED vytváří bílé světlo, lze snadno regulovat jejich intenzitu světla a lehce je zapnout a mají běžně delší životnost než výbojky.
LED Canolux byla vyvinuta jako na údržbu nenáročné kompletní LED osvětlení s vynikajícími světelně technickými vlastnostmi, kterým lze nahradit stávající osvětlení s 250W halogenovými výbojkami s kovovými párami. Využitím techniky Smart External lze dosáhnout ještě vyšší úspory energie.
O životnosti LED se hovořilo již dlouho, přehřátí však vede k předčasným výpadkům. Aby se tomu zabránilo, byla LED Canolux vybavena odpovídající termickou technikou, aby se dosáhlo určené životnosti více než 60.000 hodin (L70/B10).
Zaměření LED zajišťuje, že se světlo rozdělí tam, kde je potřeba, aniž by vznikalo příliš rozptýleného světla. Ale intenzivně svítící LED mohou způsobit oslnění. U Canolux LED je tomu zamezeno použitím rozdělovače. Tím LED Canolux již nezpůsobuje oslnění jako provedení s halogenovými výbojkami s kovovými párami a odpovídá evropským normám.
BS EN 12464-2 světlo a osvětlení – venkovních pracovišť podporuje minimální průměrné osvětlení 150 Lux. Tato hodnota je překonána s LED Canolux, když se používá v přímé výměně 250W halogenové výbojky s kovovými párami.
Celková spotřeba elektrické energie jedné LED Canolux je nižší než polovina původní 250W halogenové výbojky s kovovými párami. To znamená půlení běžných nákladů a spotřeby energie.

LED Canolux Smart

Použití Smart External nabízí díky regulaci intenzity světla/vypínání v případě nepřítomnosti ještě více možností úspory energie.
Osvětlení může zůstat zapnuté na bezpečnostní úrovni (např. 10%), když se v oblasti nikdo nenachází. Jakmile se k čerpacímu stojanu blíží vozidlo, zvýší se světelný tok na 100%. Díky úzkému identifikačnímu rádiu senzoru jsou rozpoznána jen vozidla, která se nachází přímo pod senzorem, ne však ta, která např. projíždí na silnici okolo.

Výhody LED

LED vytváří fokusované světlo: Pomocí dobrých optických součástí vedou LED světlo bez velkého rozptýlení tam, kde je ho třeba.

Nízká spotřeba energie: LED dosahují dobrého světelného výtěžku. (světelný výtěžek znamená poměr viditelného světla světelného zdroje k potřebné energii – vyšší hodnoty znamenají více světla na jednotku energie).

Dlouhá životnost: Průměrná životnost LED je často vyšší než 60.000 hodin (při správných termických a elektrických podmínkách). LED také nejsou citlivé vůči nárazům a otřesům a mohou být libovolně často zapínány a vypínány, jakož i stmívány bez negativního ohrožení životnosti.

Regulační systémy: LED mohou být integrovány do světelných regulačních systémů, díky zapínání/vypínání a regulaci intenzity světla nabízí ještě více potenciálu k úspoře energie.

Okamžitě použitelné světlo: Okamžitě při zapnutí vyvine LED 100% své intenzity. Zářivka nebo halogenová výbojka potřebují delší dobu.

Světelně ustálené světlo: Jednoduchý elektronický ovladač vytváří v LED světelně ustálené světlo.

Regulace intenzity světla: Intenzitu LED světla lze regulovat pomocí standartních přístrojů.

Venkovní osvětlení

Faktor světelného toku:

Oproti běžným svítidlům, Canolux LED zřídka zcela vypadne; místo toho se snižuje světelný tok tak dlouho, až není vytvářeno žádné světlo. LED dosáhne konce své životnosti, když je světelný tok nižší než 70% původní hodnoty a/nebo se vyskytne maximum 10% chybové funkce v zařízení(L70/B10).

Oslnění:

LED jsou bodové světelné zdroje, často se světelným paprskem o průměru jen 1-2 mm. Tento nízký průměr znamená velmi intenzivní světlo, což může být velmi vhodné pro určitá použití. Pro celkové osvětlení musí být světlo ale rozděleno, což může vést ke snížení účinnost.

Osvětlení LED