Smart External

Pohybové čidlo Pohybové čidlo - Canolux

Určité  části čerpacích stanic jsou i při malé návštěvnosti zákazníků plně osvětleny celou noc a někdy i celý den.

Do svítidel Canolux LED je možno vestavět člen Smart External Micro-pod Sensor, který svítidlo vypne, případně ztlumí na určenou hodnotu, pokud v jeho dosahu není žádný pohyb.

Jakmile sensor pohyb zaregistruje, přechází svítidlo zpět na plný výkon.

Parametry svítidla je možno nastavit prostřednictvím infračerveného ovladače Smart External

Canolux LED Smart Exrenal 

Stále stoupající poptávka po energii mění rapidně naše životní prostředí, což přináší nutnost neustále zvyšovat energetickou účinnost ve všech oblastech každodenního života.

Smart External je nejnovější řídící systém vyvinutý společností Thorlux, který přináší inteligentní řízení řady venkovních LED svítidel

Kombinací programovatelného pohybového čidla a detekce denního světla,  s možností programování vypínání individuálně pro každý den v týdnu,  je dosahováno značných energetických úspor a významně prodloužuje intervaly údržby světel.

Opravdu bezúdržbové osvětlení.

Řízení osvětlení podle úrovně denního světla Svícení dle denního světla - Canolux

V každém svítidle je namontován Smart External Micro-pod Sensor, registrující úroveň osvětlení prostoru, který při večerním setmění zapne a ranním rozednění  vypne svítidlo.

Citlivost sensoru je možno nastavit prostřednictvím infračerveného Smart External ovladače

  • Spořte PENÍZE
  • Spořte ENERGII
  • Chráníte ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Smart External System může být provozován ve třech různých ůrovních a nabízí tak více možností.

Varianta 1:  SAMOSTATNÉ

Nejjednodušší úroveň. Každé svítidlo je samostatnou jednotkou

Varianta 2: SPOJENÍ DO SKUPIN

Zvolená svítidla se spojí do skupin a vzájemně se propojí signálním kabelem (Motionline). Senzor každého svítidla rozpozná přítomnost nebo pohyb a dá pokyn k  zapnutí všech svítidel skupiny.(Viz obr nahoře).

Varianta 3: ČASOVÉ A WEB OVLÁDÁNÍ

Umožňuje  řízení vypínání svítidel, která nejsou potřebná,  podle časového  nastavení (může se využít i zabezpečených webových stránek k dálkové konfiguraci). Místní konfigurace stejně jako ruční zásah jsou možné dálkovým ovládáním